Tag Archives: TerraGenesis 5.0.1 APK MOD Money Planet

Tải game miễn phí: TerraGenesis 5.0.1 APK MOD Money Planet

TerraGenesis 5.0.1 APK MOD Money Planet

TerraGenesis 5.0.1 APK MOD Money Planet là một Game mô phỏng với nội dung chính là người chơi có thể tạo ra sự sống cho một hành tinh bất kỳ trong Hệ mặt trời. Trên cơ sở đó, chúng ta có thể khai thác thêm nhiều hành tinh khác trong vũ trụ. Hiện có thể […]